1. $39 India Brown Transitional Pillowcase 18"x18"
 2. $39 India Blue Transitional Pillowcase 18"x18"
 3. $39 Peacock - Colorful Pillowcase 18"x18"
 4. $39 Ethnic - Colorful Transitional Pillowcase 18"x18"
 5. $39 Elephant - Black and White Pillowcase 18"x18"
 6. $39 Benin - Geometric Pillowcase 18"x18"
 7. $39 Palm - Black and White Pillowcase 18"x18"
 8. $39 Chalk - Black and White Pillowcase 18"x18"
 9. $39 White - Marble Pattern Pillowcase 18"x18"
 10. $39 Fuscia - Marble Pattern Pillowcase 18"x18"
 11. $39 Doha - Geometric Pillowcase 18"x18"
 12. $39 Soho - Colorful Transitional Pillowcase 18"x18"